Så hittar du rätt IT-chef

Om ditt företag är på jakt efter en ny IT-chef med koll på specifika program kan det vara klokt att använda en executive search. En IT-chef behöver ha kunskaper särskilt anpassade för sin uppgift. Med hjälp av rätt rekryteringsmetoder kan du enklare hitta en chef som passar för jobbet. Ledarskap och ansvarstagande är nödvändiga aspekter när det gäller att driva ett företag framåt mot uppställda mål.

Hos https://www.unikresurs.se/tjanster/rekrytering/executive-search/ hittar du IT-chefer med precis rätt kompetens för ditt företag. Executive search kan användas som en fristående tjänst, men går också att inkorporera i en större rekryteringsprocess. Med hjälp av executive search från Unik Resurs är det lättare att hitta rätt person till rätt plats, då de har omfattande och stort nätverk i flera branscher.

Digitalisering kräver ledarskap

Vårt land digitaliseras allt mer. Vi har kommit in i en ny digital tid som är snabbföränderlig och ställer krav på beteenden och strukturer. Digitaliseringen sker överallt, vilket kräver ett strategiskt ledarskap. Här finns många möjligheter men också utmaningar. Gamla invanda strukturer och mönster på arbetsplatserna utmanas. Sverige är ett digitalt moget land enligt bedömningar från EU-kommissionen, och satsningar inom digital infrastruktur och innovation har gett Sverige en bra grund att stå på. Men enligt Digitaliseringsrådet finns fortfarande utmaningar vad gäller digital kompetens och ledning. Här kommer vikten av att ha bra IT-chefer på rätt plats i arbetslivet in.

Rekrytera IT-chef för verksamheten

• En IT-chef eller IT-direktör ansvarar för att implementera och utveckla IT-strategier.
• Chefen ser till att miljön är kostnadseffektiv och säker, och i rollen ingår även personalansvar för medarbetare.
• I yrket krävs kunskap inom projektledning och att möta organisationens långsiktiga utvecklingsbehov vad gäller IT.
IT-chefer som arbetar på privata företag arbetar övertid med 250 timmar per år. Detta ställer höga krav på säkerheten. De chefer som inte har plats i ledningsgrupper drabbas värst. I Sifo-undersökningen ”IT-chefens omöjliga uppdrag” intervjuades 300 IT-chefer från offentlig och privat sektor i Sverige. Frågor ställdes kring privatliv, säkerhetshot och arbetssituation. En alltmer komplex värld ställer högre krav på chefer inom IT, samtidigt som många företag krymper sina IT-budgetar och har bristfällig kunskap.